M-real ще демонстрира нови материали за хартиени опаковки
Tuesday, 17 January 2012

Опаковките произведени от материали на фирмата Carta Solida и Simcote имат отговарящи на стандартите органолептически качества(метод за определяне на качесто въз основа на зрение, обоняние, слух , вкус и др. Компанията ще представи освен това своите последни инвестиции в посока на подобряването на обслужването на клиентите. M-real ще разгледат на семинари резултатите от дейността си в посока на безопасност на опаковките на храни и възможностите за олекотяването им, без да се губи здравината им.

Carta Solida и Simcote

Екологичността на картонената опаковка се цени все повече и компанията M-real. Фирмата ще демонстрира, че нейните продукти са изработени от влакна на дървесина, която се добива в сертифицирани скандинавски гори. Използването на олекотени картонени опаковки с материали на M-real помага да се намалят вредните емисии от въглероден двуокис и да се намалят разходите на енергия при производството им.

M-real е международна компания, водещ европейски производител на хартия, картон и опаковъчни материали. Други направления на производството й са етикетна хартия и други висококачествени хартии и картони. Основният пазар на компанията е Европа, но присъства и на другите световни пазари.


Източници: news.pechatnick.com, www.upakovano.ru

Превод: инж. Васил Станев