Eastman Kodak Co поиска защита от кредиторите си в съда в Ню Йорк
Thursday, 19 January 2012

Потокът на продукти и услуги към клиентите ще продължи в целия свят по обичайния начин.

Подразделения, които не са в Съединените Щати, не са влючени в този процес и не са обект на наблюдение от съда.

Компанията е получила финансиране от $950 милиона като „финансиране за длъжник в процедура” в Съединените Щати

Kodak се реорганизира, за да осигури израстването си като печеливша и надеждна фирма.


Какво е глава 11 и как ще повлияе на Кодак?

Eastman Kodak Company (“Kodak“ или “Компанията”), обявиха днес, че те и техните подразделения в Съединените Щати са подали доброволни молби за бизнес реорганизация под защитата на Глава 11 в подразделението на Съда по Банкрутите на Съединените Американски Щати в Южен Ню Йорк.

Бизнес реорганизацията цели да укрепи ликвидноста в САЩ и чужбина, да осигури парични потоци от не-стратегически интелектуални права, донякъде да разреши проблемите със наследени задължения и да позволи на Компанията да се фокусира, върху своите най-ценни бизнес линии. Компанията е направила през последните години иновационни инвестиции в дигитални и други технологии за трансфер на материали, успявайки да генерира близо 75% от своя оборот от дигиталния бизнес през 2011.

Kodak също така е получил целеви кредит за предприятия в процедура на стойност от $950 милиона за срок от 18 месеца от Citigroup, за да подобри своята ликвидност и работен капитал. Кредитната линия подлежи на одобрение от съда и други прецеденти. Компанията вярва, че има достатъчно ликвидност за да продължи дейността си по време на защитата по Глава 11, и да продължи доставките на продукти и услуги към своите клиенти по обичайния начин.

Kodak очаква да плаща заплати и бонуси на своите служители и да продължи своите клиентски програми. Подразделенията извън САЩ не са обект на тези процедури и ще продължават да посрещат своите задължения към доставчици, в съответствие с тяхното възникване. Kodak и техните подразделения в САЩ ще уважат по обичаен начин всички задължения към своите доставчици, възникващи след влизането в сила на защитата по Глава 11.
“Kodak предприема голяма стъпка към възможността на фирмата да завърши своята трансформация”, каза Антонио М. Перез, Председател на Борда на Директорите и CEO на Компанията. “В същото време, успявайки да създадем нашият дигитален бизнес, също така успяхме ефективно да излезнем от определени традиционни направления, като затворихме 13 производствени фабрики и 130 преработвателни лаборатории и намалихме нашата работна сила с 47 000 човека от 2003 г. насам. Сега трябва да завършим трансформацията, като обърнем допълнително внимание на структурата на разходите ни и на продажбата на не-стратегически IP активи. Ние имаме намерение да работим заедно с всички заинтересовани страни, за да се развием като ефективна, компания на световно ниво, в сферата на дигиталните технологии и иновациите на материали.“

“След като обмислихме преимуществата на защитата на Глава 11, Бордът на Директорите и целият висш мениджмънт единодушно вярват, че това е нужна стъпка и е правилното нещо за бъдещето на Kodak,” продължи г-н Перез. “Нашата цел е да максимизираме стойността за всички заинтересовани страни, включително нашите служители, пенсионери, кредитори и пенсионни фондове. Ние също така сме отдадени да работим с нашите ценени клиенти”

“Глава 11 ни дава възможността да максимизираме стойността на две критични части от нашето технологично портфолио: нашите патенти за дигитален запис, които са изключително важни за голям набор от мобилни и други крайно-клиентски електронни устройства, които записват дигитални изображения и са генерирали повече от $3 милиарда като оборот от лицензи от 2003 г. насам; и нашите технологии за печат и трансфер, представляващи технологичен пробив, които дават на Kodak конкурентно предимство в нашият растящ дигитален бизнес.

Г-н Перез завърши, “Бордът на Директорите, висшият мениджмънт и аз бихме искали да подчертаем нашите благодарности за усилената работа и вярност на нашите служители. Kodak е пример за култура на съвместна работа и иновации. Нашите служители са носители на тази кулура и са важна част от бъдещият ни успех”

Kodak направи тази стъпка след предварителни дискусии с всички основни заинтересовани и има намерение да работи за приетата от всички бизнес реорганизация в най-добрия интерес на всички участващи страни. Kodak очаква да завърши своето преструктуриране в САЩ през 2013 г.

Компанията и Бордът на Директорите са съветвани от Lazard, FTI Consulting Inc. и Sullivan & Cromwell LLP. В допълнение, Dominic DiNapoli, вице-президент на FTI Consulting ще бъде СО по преструктурирането, и ще подпомага управленския ни екип по въпроси свързани с процеса на преструктуриране под защитата на Глава 11.

Повече информация за поисканата от Kodak защита по Глава 11 може да бъде намерена в интернет на www.kodaktransforms.com

Kodak ще внася отчети за своята дейност всеки месец в Съда по Банкрути и също така смята да публикува тези отчети в частта “Investor Relations” на своята страница Kodak.com. Компанията ще продължи да внася тримесечни и годишни отчети към “Securities and Exchange Commission”, които също ще могат да бъдат намерени в частта “Investor Relations”, на страницата Kodak.com