Няколко нови версии на продукти на ALAP.
Monday, 22 August 2005

XPert Print - да печатате или записвате в  EPS ваши публикации (или части от тях). Поддържа работа с шрифтове TrueType, OpenType и Type1.

XPert Align -  служи за подравняване на елементите в публикацията.

XPert Layers - предлага допълнителни възможности при работа със слоеве.

XPert Scale - предлага допълнителни възможности при скалиране на обектите.

XPert Tools Pro—набор от 16 екстеншъни, който включва гореспоменатите и няколко допълнителни: XPert Align, XPert Box Tools, XPert FindChange, XPert Guides, XPert ImageInfo, XPert ItemMarks, XPert ItemStyles, XPert Layers, XPert PageSets, XPert Paste, XPert Pilot, XPert Print, XPert Scale, XPert Textlink, XPert Toolbars, XPert Type.

 

Информация: prodtp.ru

Източник: ALAP