Превръщане на PDF файлове във формата на QuarkXPress 9 с PDF2DTP
Friday, 6 July 2012

PDF2DTP е XTension модул за QuarkXPress, чрез който потребителите могат да отварят и редактират PDF документи в QuarkXPress 9. Приложението поддържа Windows и Macintosh. PDF2DTP осигурява бърз, лесен и достъпен начин за превръщане на съдържа от PDF в годен за редактиране файл за QuarkXPress. Така потребителите да правят промени много по-лесно и бързо, при това в средата, с която са свикнали. PDF2DTP поддържа и PDF с премахнати слоеве и обработени прозрачни обекти.

PDF2DTP извлича от PDF файла всички елементи, за които това е възможно. Това включва текст, цветове и изображения. В повечето случаи приложението извлича и изображенията, включени PDF-файла и ги запазва в отделна папка.
Paul Ramos, специалист в издателската дейност, Difusao Cultural, каза: „PDF2DTP е фантастичен! Пробвах го с PDF за книга, която има 524 страници и му отне по-малко от 5 минути, за да я преобразува изцяло. Дори изолира изображенията в отделни файлове.”

PDF преобразуването става само с едно цъкване на PDF2DTP > Convert PDF от менюто Utilities на QuarkXPress. Това премахва нуждата от цялостно възпроизвеждане на документите или осъществяването на процеса страница по страница. PDF2DTP осигурява голямо предимство в конвертирането на PDF файловете за QuarkXPress 9.

Можете да видите видеодемонстрация на възможностите на PDF2DTP тук:

Източник: markzware.com
Текста написа: Мартин Новев