Типографски каталог от 1923 се прероди в електронен формат
Wednesday, 13 February 2013

Този класически типографски ресурс, изданието от 1923 на American Type Founders Specimen Book and Catalog (Книгата с примери и каталог на американските създатели на шрифтове) за пръв път се появява в електронен вид. Най-хубавото е, че можете да го свалите безплатно, цветно и с висока разделителна способност, благодарение на Sevanti Letterpress. Книгата е огромна и изключително изчерпателна. Тя включва 1100 страници примери на шрифтове, дизайн, реклами и статии, отпечатани пълноцветно. Хората от Sevanti са я сканирали от корица до корица.

Типографски каталог от 1923

В тези над 1100 страници шрифтовете не само са показани, книгата демонстрира на дизайнерите как да ги използват. Тя съдържа примерни страници със стотици примерни дизайни, които използват всички налични символи и орнаменти. Освен това, в нея можете да намерите и пълен каталог на оборудването за печат, използвано през 1923.

Типографски каталог от 1923

Тази книга е и показателна за времето, в което е създадена, тя отразява тенденциите в рекламата и дизайна от 20-те години на миналия век в САЩ. Вътре можете да намерите интересна информация, свързана с визитни картички, покани за сватби, както и много други любопитни неща. Тя съдържа и ценна информация за типографията в златната ѝ ера. Влиянието на личности като Bruce Rogers, Frederic Goudy, и дори William Morris прозира на страниците ѝ.
Можете да свалите книгата от тази страница.

Източник: sevanti-letterpress.com
Текста написа: Мартин Новев