Най-пикантното онлайн решение за редакция на документи
Tuesday, 28 May 2013

Идеята на продукта е, че може да се включи в съществуващо онлайн решение и да добави нова функционалност като позволи на потребителите да създават и редактират документи за печат в мрежата. В основата на CHILI Publisher е CHILI Editor, система, която позволява на потребители без умения в областта на графичното оформление и/или маркетинга да създават документи онлайн без да е нужно да са запознати с изискванията за маркетингови материали на компанията.

CHILI Publish

Документите могат да бъдат импортирани от Adobe InDesign или създадени изцяло в приложението. Потребителят на CHILI Publish може да решава каква потребителска среда е подходяща за неговите клиенти и да настройва интерфейса на програмата според преценката си.
Ето и някои от основните възможности на CHILI Publish:

 • Поддръжка на слоеве и стилове
 • Работа с цветови библиотеки
 • Поддръжка на CMYK, RGB, LAB, Spot
 • Усъвършенствани възможности за работа с текст и изображения
 • Визуализация в реално време на сложни текстови операции
 • Наливане на текст в различни форми, свързани текстови карета, подравняване по мрежа, показване на скрити символи…
 • Поставяне на други документи от CHILI в работния документ, възможност за работа с персонализирана информация
 • Настройване на наддаване, компенсация на избутването на вътрешните коли при влагане и др.
 • Поддръжка на страници с различни размери в рамките на един документ
 • Редактор на пътеки с поддръжка на криви на Безие
 • Усъвършенстваната поддръжка на условия за работа с променлива информация, което позволява генериране на персонализиран файл за печат от подадена база данни
 • Възможност за качване на бази данни (txt, csv, xls) или свързване с външни бази данни, от които да се вземат стойности за зададени полета в документа

Източник: chili-publish.com
Текста написа: Мартин Новев