Drupa ще проведе глобална серия анкети за тенденциите в индустрията
Monday, 9 September 2013

drupa 2016

Целта им е да се намери начин за оптимално приспособяване на печата към променящата се комуникационна среда. Резултатите ще осигурят средства за откриване и оценка на тенденциите и маркетинговия потенциал на международно ниво и на повечето пазари. „От гледна точка на фундаменталните структурни промени в печатната индустрия, актуалната и подробна информация и пазарни данни са по-важни от всякога“, каза Werner M. Dornscheidt, президент и изпълнителен директор на Messe Düsseldorf.

„С тези нови инструменти ще осигурим на изложителите и индустрията като цяло важни нови прозрения и жизненоважна информация за вземането на стратегически решения.“ Резултатите от тези анкети ще бъдат публикувани на drupa.de. Очаква се до 2016 да бъдат издадени четири бюлетина.

В първия бюлетин, който трябва да излезе през пролетта на 2014, drupa ще изследва предизвикателствата, които интернет поставя пред доставчиците на печатни услуги. Ще бъдат взети под внимание и възможностите, който мрежата предоставя на фирмите от графичната индустрия. Ще бъдат анализирани регионалните различия. Участниците в анкетата ще бъдат набрани сред посетителите на drupa 2012. Най-висшите ръководни кадри ще бъдат поканени да участват в анкетата с имейл през следващите няколко седмици.

Източник: cmykdigest.com
Текста написа: Мартин Новев