Сребърен тонер от HP Indigo
Thursday, 17 October 2013

сребърен тонер

HP Indigo ElectroInk Silver позволява печат със сребро чрез дигитална технология. Geostick B.V. – холандска печатница за опаковки и етикети, която е изпробвала новата технология, е постигнала успех с първите приложения на новото мастило.

„Развълнувани сме от първите резултати с новия сребърен тонер на HP Indigo. Вече продадохме етикети, отпечатани с него на клиенти, които с готовност приеха продукцията и не можаха да открият разликата с етикети, отпечатани с конвенционално сребърно мастило“, каза Cees Schouten, технически директор, Geostick B.V.
„Новото сребърно мастило ни предоставя голям брой възможности. Постоянният стремеж на HP да представя нови възможности ни дава гъвкавостта, от която се нуждаем, за да отговаряме на развиващите се потребности на клиентите си.“

Очаква се HP Indigo ElectroInk Silver да излезе на пазара в началото на 2014.

Източник: hp.com
Текста написа: Мартин Новев