Решения за превръщане на PDF в редактируеми формати от Recosoft
Wednesday, 15 January 2014

PDF-to-Office

Сред нововъведенията на Recosoft е разширяването на гамата решения PDF2Office за iPhone. PDF to Pages конвертира PDF файловете в годни за редактиране Pages документи. PDF to PowerPoint превръща PDF-и в годни за редактиране PowerPoint презентации. И двете приложения са разработени специално за iPhone.

PDF2Office конвертира PDF файлове в годни за редактиране документи за Word, Excel, PowerPoint, Keynote, Pages Numbers и други популярни формати. Това става чрез пресъздаване на конструкцията и оформлението на документа. Това включва възстановяване на параграфите, прилагане на стилове, групиране на графичните елементи и други операции.

Последната версия 4.0 на PDF2ID Standard и PDF2ID Professional предлага най-точното конвертиране на PDF и XPS за обработка с InDesign. Те поддържат InDesign CC и използват пълните възможности на 64-битовата архитектура.

Някои от по-интересните възможности на PDF2ID 4.0 включват интеграция с InDesign Creative Cloud, поддръжка на 64-битови системи за по-висока производителност. Новата версия на Layout Reconstruction Core 6.5 се грижи за осигуряване на по-точно съответствие в InDesign файловете.

Източник: recosoft.com
Текста написа: Мартин Новев