Esko издаде Suite 14
Saturday, 21 June 2014

Esko издаде Suite 14

 

Според компанията Suite 14 е „повече от просто обновяване на софтуера“ и позволява изграждане на по-добри връзки във веригата за доставки, подобрява работните процеси, по-високи повтаряемост и качество и помага на операторите да работят по-интелигентно чрез шаблони и интуитивни инструменти.

Suite 14 включва нови и обновени програми, проектирани да осигурят на собствениците на търговски марки, студията по предпечат, производителите на външна и вътрешна реклама и печатниците ресурсите, от които имат нужда, за да управляват днешната сложна предпроизводствена среда.

Suite 14 включва WebCenter 14, обновеният редактор ArtiosCAD, Imaging Engine 14 и подобрени инструменти за 3D визуализация. Новост е и интеграцията с Chili Publish, която предлага първият в света редактор, посветен на дизайн на опаковки, който работи през браузър и инструментът ArtPro+ за качествен контрол на файловете за печат. Други елемент в Suite 14 е FlexProof, нова ръководена потребителска среда за фина настройка и оптимизация на профилите на устройствата за цветни проби.

Източник: packprintworld.com
Текста написа: Мартин Новев