Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат
Thursday, 30 October 2014

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

 

Софтуерът позволява създаване на бази данни: за клиенти, печатни медии, предпечатни и довършителни процеси, машини и размери на печатните материали. Към параметрите за производствени машини могат да се задават следните настройки: производителност на час, брой листа за подготовка, цена за подготовка, разход на мастило и консумативи и т.н.

 

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

След като бъдат попълнени всички бази, създаването на калкулация е много лесно. Необходимо е да бъдат посочени размерът на изделието и количество по направеното запитване. От менютата за печат, предпечатни и довършителни процеси се посочват използваните технологии, хартии и услуги, желани от клиента. В отделно меню може да се посочи желаната от производителя надценка, която да се калкулира върху получената цена.

 

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат



При избора на машина и вид на хартия, софтуерът автоматично прави схема за разположение на печатните материали върху листа, който може да бъде допълнително променян с цел оптимизиране на използването на печатната медиа. Предпечатните процеси се добавят под формата на обща сума към калкулираната цена, а довършителните процеси се залагат като добавка в единичната цена за всяка произведена бройка. Всеки един елемент може да се коригира ръчно, за целите на калкулацията.

 

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

Финалната калкулация се визуализира в табличен вид и диаграма, която показва процентното съотношение за всяко перо. Чрез смяна на количеството в панела за изчисления много лесно може да се калкулират ценови оферти за различни тиражи, както най-често иска клиентът. След като е създадена калкулацията може да бъде съхранена и разпечатана, но само за едно количесто при безплатната версия.

 

Безплатен софтуер за калкулации на запитвания за печат

Основен недостатък на софтуера, е че интерфейсът му е само на английски език, но за сметка на това е много удобен и лесен за работа. В същото време решението няма големи изисквани към компютърната конфигурация, на която е инсталиран.

Словашката компания Reg@rd, която е производител на софтуера предлага и пълна версия с премахнати някои ограничения в Lite версията. Пълната версия има за цел да помогне малки и средни по големина печатници в работата им по обработка на запитвания и заявки.

При нея съхранените запитвания могат да се изпратят по имейл на клиентите. При одобрение запитването може да се преобразува в работна карта, след което да се планира и проследява целия работен процес. На финален етап пълната версия на софтуера позволява и фактуриране на произведената продукция. Пълната версия може да изчислява едновременно голям набор от тиражи. Цената, на която може да бъде закупен PrintingOffice започва от 590 евро за 5-та версия и 199 евро за 4-та версия.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.printingoffice.net/lite.html