Какви бяха тенденциите при списанията през 2014
Tuesday, 6 January 2015

списания

 

По различен начин изглежда статистиката, когато става въпрос за броя на списания, които са прекратили издаването си. През 2014 година те са били 99, а през 2013 едва 56.

През първата половина на изминалата година най-многобройни са били новите списания с регионална тематика, следвани от тези със сегментирана аудитория (здравеопазване, хранителна промишленост и други). В края на годината собствени печатни издания стартираха и големи интернет портали и услуги, като CNET и Airbnb (със списанието Pineaple, за което писахме в thedigitalprint.info). Сегментът с най-много закрити списания през 2014 година е този за автомобилен бизнес.

При B2B сегмента се наблюдава същата тенденция, като при списанията, насочени към B2C. През 2014 година са стартирали 47 нови издания, докато година по-рано те са били 20. В същото време са прекратили издаване 27 заглавия, при едва 14 през 2013 година.

Mediafinder са най-голямата онлайн база данни за публикации в Северна Америка. Сайтът е собственост на Oxbridge Communications и има достъп до над 77 000 списания, журнали, вестници и други периодични издания.

Източник: www.mediafinder.com
Текста написа: Антон Даскалов