Objectif Lune обновява своите продукти
Wednesday, 18 March 2015

Чрез нея ще бъде разширен маркетинговият фокус на компанията, насочен към автоматизация и оптимизация на бизнес процесите, свързани с обработка на данни.

 

PlanetPress Connect


Продуктът PlanetPress Connect е разработен изцяло наново в последните три години. Най-отличителното в тази версия е платформата за дизайн. Докато повечето модерни инструменти за създаване на шаблони за дизайн работят в два превключващи се режима (между този за печат и друг за уеб/мобилни приложения), то дизайнерът в Connect използва само HTML/CSS/JavaScript, както за печат, така и за дизайн при електронна комуникация. Оттук следват и предимствата на PlanetPress Connect:

  • Използване на общодостъпна технология за постигане на контрол, безпроблемна обработка и представяне на изходните данни.
  • Висока степен на гъвкавост, която позволява разработка и вграждане на JavaScript кодове, включително в материали, подготвени за печат.
  • Възможност за използване на съществуващи бази данни в XML/HTML стандарт и последващата им обработка и вграждане в печатни материали.


PlanetPress Connect няма почти никакви ограничения относно файловете с данни, които могат да бъдат ипортирани. Работата по тяхната обработка, както и по създаването на самия дизайн става с помощта на мишката, като желаните обекти се изтеглят и пускат до желаното място. Може да създвате модели за работа с данни, които да се използват от множество темплейти и обратно да използвате множество модели в един темплейт. Благодарение на това дизайнът вече не е свързан само с една база от данни.

По-късно през тази година ще бъдат представени нови версии и на други продукти от портфолиото на Objectif Lune – PreS Connect и PrintShop Mail Connect. За втората се очаква да бъде предложена опция за закупуване на годишен лиценз, който да дава право на неограничено ползване в този период.
Източник: www.objectiflune.com
Текста написа: Антон Даскалов