XMPie представи uMerge
Thursday, 19 March 2015

„С uMerge, позволяваме на дизайнерската общност да създава креативни персонализации с Adobe InDesign,“ - каза Jacob Aizikowitz, президент на XMPie.

 

 

 

Основната цел на uMerge е да даде цялостни възможности за създаване на относително малък брой персонализирани материали на потребителите на InDesign. При нужда от създаване на голям брой записи, решението разита на съвместимостта си с всички решения за персонализиран печат на XMPie. Потребителите на uMerge могат да се свързват с отдалечените XMPie сървъри на печатниците, за да генерират файловете си с бази данни с голям брой записи.

 

„Потребителите със сървърни XMPie решения могат да си взаимодействат с потребители на uMerge през интернет. Това отразява силната връзка между инициативата uMerge и инвестициите, направени от нашите клиенти в технологиите ни за персонализация от висок клас,“ - добави Jacob.


Основни възможности:

  • Трансформиране на статични елементи на дизайна (текст, изображения, оформление и други) в динамични елементи, управлявани чрез бази данни.
  • Преглед на персонализирания документ директно в средата на InDesign
  • Възможност за ссътрудничество с печатници, които имат сървърни решения на XMPie с InDesign Server, с цел генериране на файлове от бази данни с голям брой записи.


Източник: www.xmpie.com

Текста написа: Мартин Новев