Шрифтът на Алберт Айнщайн
Tuesday, 26 May 2015

Шрифтът на Алберт Айнщайн

 

Шрифтът се разработва на основата на ръкописа на всепризнатия гений. Очевидно интересът към шрифта е значителен, защото кампанията надхвърли двукратно целта си от 15000 американски долара само за няколко дни.

Това не е първият подобен проект за Geisler, който през 2013 създаде шрифта на Зигмунд Фройд, също финансиран през Kickstarter. Процесът изобщо не е лесен – той включва изследване на характерните черти и имитиране на плавното преливане на глифите в ръкописа. За да постигне това, Geisler е създал алгоритъм за създаване на различни връзки между буквите, който използва различни ъгли и контури. Създаването на шрифта Алберт Айнщайн е доста напреднало, до момента са създадени над 400 глифи. Шрифтът Фройд съдържа почти 1500 глифи, тоест на Geisler му предстои още доста работа.

Можете да научите много повече за шрфта и процеса по разработката му в Kickstarter.

Източник: ickstarter.com
Текста написа: Мартин Новев