Американският музей на печата се мести в нова сграда
Friday, 17 July 2015

Американският музей на печата

 

Според сайта на музея, новата сграда по-добре отговаря на еволюиращата му мисия да разяснява, съхранява и показва материали и оборудване, свързани с графичната индустрия. Музеят ще разшири и ролята си в образователни събития.

Новата сграда ще приюти библиотека от световна класа, посветена на печата и графичната индустрия,“ каза президентът Frank Romano. „Ще има повече пространство за експозиции, събития и семинари, както и помещения за висок печат и оборудване, свързано с него. Ще предложим и повече интерактивни изложби.”

Уникална характеристика на този музей е, че ще помещава две библиотеки – една за общо ползване с книги за типография, книги с образци за шрифтове и специализирани публикации. Втората ще бъде библиотеката на Romano за графичната индустрия - специализирана за изследователи и учени и ще включва над 500 заглавия, много от които са редки. Колекцията на музея включа и оригиналните рисунки на глифите, използвани за създаването на шрифтовете Linotype.

Музеят на печата съхранява миналото на печата за бъдещите поколения, за да могат те да разберат въздействието му върху съвременния свят. В него има голяма колекция инструменти и машини за висок печат, както и единствената колекция исторически системи за фотонабор в света. Музеят с площ 2300 кв. м. съдържа една от най-големите колекции книги и образци, свързани с печата и типографията в света.

Източник: museumofprinting.org
Текста написа: Мартин Новев