EFI представи своята нова версия на PrintSmith Vision
Thursday, 20 August 2015

Чрез него могат да се управляват най-различни процеси – продажби, счетоводство, производство, анализи и други. Софтуерът е разработен с цел ефективно и рентабилно управление на компанията, която го използва.

 

софтуер за управление на работния процес


Една от новостите е мобилната му версия, която позволява бърз достъп и наблюдение на работния процес по всяко време от разстояние. Достъпна е богата гама от информация, за потребителите, поръчките и тяхното изпълнение. За мобилния достъп софтуерът залага на интерфейс, работещ под HTML5, а сигурността на данните също е гарантирана и подобрена в новата версия.

 

софтуер за управление на работния процесБлагодарение на новите табла за управление се дава по-голяма гъвкавост в отношенията с клиентите (срещи, напомняния, проблеми и въпроси). Цялата тази информация се подрежда и визуализира в хронологичен ред, така че да бъдат предприети необходимите действия. Подобрена и частта за подаване и проследяване на поръчки от страна на клиентите.

софтуер за управление на работния процес


Направена е промяна и във визуализацията на съдържанието, което може да се генерира във PDF, JPG или PNG формат. Новият PrintSmith Vision е напълно интегриран с останалите решения на EFI - EFI Fiery® Central и EFI Digital StoreFront ®.

 

софтуер за управление на работния процес

 


Източник: ir.efi.com
Текста написа: Антон Даскалов