Плъгинът arifiQ позволява на дизайнерите да изпращат запитвания и заявки директно от InDesign
Wednesday, 30 September 2015

arifiQ запитвания за заявка

 

Чрез плъгинът се задават всички необходими параметри (размер, вид на хартията, количество, довършителни обработки) и дори може да се прикачи файл за печат. Самият софтуер автоматично сканира файла и сам попълва част от информацията, а за потребителя остава единствено да определи вида на хартията и количеството. Всичко става за секунди, а вероятността от грешки при подаване на спесификацията се свежда до минимум, тъй като параметрите се вземат от самия файл. Клиентът може да предефинира някои параметри, за да види как цената би се променила.

Плъгинът изпраща и получава информация към и от сървъра на печатницата и по този начин получава цена в реално време за съответния продукт. За целта трябва да бъде инсталиран софтуер за управление arifiQ Core в печатницата, за да бъде генериран собствен плъгин, който да предоставя на своите клиенти.Източник: arifiq.se
Текста написа: Антон Даскалов