Metrix – решение за електронни монтажи и планиране на производството на печатна продукция
Tuesday, 13 October 2015

Metrix – решение за електронни монтажи и планиране
 
Metrix е софтуер, който предлага „уникална комбинация от автоматизирано и изгодно създаване на електронни монтажи на материали за печат“. Той може да монтира изделията на базата на зададени от потребителя условия, която позволява драматично намаляване на разходите за предпечатна подготовка и съкращаване на времето за обработка. Платформата работи с Mac OS X и Windows.Metrix е полезен инструмент калкулация, създаване на план за производство и електронен монтаж. Той изчислява необходимото количество хартия и оптимизира на печатните форми на базата на параметрите на поръчката и предварително дефинираните машини в печатницата. На тези параметри, които включват техническите данни на машините, цената за час работа и цената на материалите, Metrix изчислява и стойността на продукцията.

Интересна е и възможността на софтуера да оптимизира продукцията като избира между различни типове монтажи (например с две подготовки или с обръщане), различни машини и формати хартия, налични в производството и посочени от оператора като възможни. Metrix изчислява възможностите и предлага различни варианти за изпълнение на поръчката. Всичко това работи и при поръчки, които включват материали с различни тиражи и формати.

Следващите стъпки в процеса са допълнителни корекции в запазения шаблон, настройване на разстояния, добавяне на нужните марки, генериране на диаграма с размерите и всички детайли за поръчката. След това подготвения файл може да бъде записан като JDF или PDF. Metrix дава възможност и за генериране на CIP3 или JDF файлове за автоматизиране на довършителните процеси.

Източник: metrixsoftware.com
Текста написа: Мартин Новев