Roland DG представи новата широкоформатна машина Solojet EJ 640
Wednesday, 4 November 2015

Roland

Машината се предлага в 4- или 7-цветна конфигурация, като в първия случай достига скорост на печат до 102 кв.м./час. Моделът на Roland DG използва и нови мастила, разработени да предложат значително по-ниски производствени разходи. Подобреният Roland VersaWorks RIP позволява обработка, както на PDF така и на PostScript файлове, включително такива с прозрачности.

Специално внимание е обърнато на потребителите с голям обем продукция. Моделът е проектиран така, че да позволява сигурна работа с дълги и тежки роли, докато подаващата част осигурява плавното преминаване на медиите през машината. В същото време мощна система за нагряване и вентилиране предотвратява разтичане на мастилото. В четирицветен CMYK режим могат да бъдат заредени дори до 2 литра мастило за всеки цвят. Със специално разработената система на Roland DG за автоматично захранване с мастило е възможен непрекъснат печат за цяла нощ. Операциите са допълнително улеснени чрез приложението Roland OnSupport, което изпраща имейл, когато дадена задача е изпълнена или мастилото е на изчерпване.

Задвижването на печатащите глави е така проектирано, че да гарантира точността и високото качество на печат дори при много високи скорости. При конфигурацията със седем цвята, която освен CMYK използва Lc, Lm и Lk, могат да се изработват с абсолютна точност корпоративни цветове и фотографски изображения.

Източник: www.piworld.com

Текста написа: Антон Даскалов