FormSwift – онлайн решение за създаване, редакция и подписване на PDF файлове
Thursday, 7 January 2016

formswiftСофтуерът е ориентиран изцяло към генериране на форми, договори и други документи, валидни за САЩ, възможностите му за редакция на PDF са крайно ограничени, а цената е относително висока.Редакция на PDF

Възможностите на FormSwift за редактиране на PDF се изчерпват с добавяне/премахване/променяне на текст, добавяне на изображение, добавяне на отметки или кръгчета. Файловете, които можете да качвате са с размер до 10MB и се съхраняват в профила ви, но за да ги отпечатате/експортирате трябва да платите. Подписването става като нарисувате подписа си с мишката, напишете името си чрез клавиатурата или качите изображение.

Автоматично генериране на документи

Друга възможност на FormSwift е автоматично генериране на стандартни договори (само на английски и използваеми само за САЩ). Тя дава възможност на потребителите да въведат данните си и да получат стандартен документ, с попълнени лични данни и специфични параметри.

Цената за тези възможности е $7.95 на месец при годишен абонамент или внушителната сума от $59 за отпечатване само на един документ.

Текста написа: Мартин Новев