Решения за книги по заявка и къси тиражи от Ricoh
Friday, 18 March 2016

Решения за книги по заявка и къси тиражи от RicohЦелта на решенията за дигитален печат на книги на компанията в да опрости и ускори издаването на къси тиражи и книги по заявка и така да помогне на издателите да отговорят на променящите се изисквания на индустрията. TotalFlow предлага на производителите на книги възможност ефективно да изпълняват поръчките, от които има нужда съвременният пазар на книги. Докато печатниците продължават да интегрират решения, които да им помогнат да развият бизнеса си, ключът към успеха е увеличената ефективност. Според Ricoh средствата за по-добро проследяване на поръчките са начинът за постигането ѝ. Решенията на компанията предлагат контрол от приемането на поръчката, съчетаването и с други подобни за постигане на максимална ефективност и съкращаване на времето за реакция.

Поръчките за къси тиражи и такива по заявка нарастват и управлението на производството и сроковете стават все по-голямо предизвикателство. Следенето на голям брой поръчки изисква време и ръчното планиране с цял постигане на максимална ефективност може да изглежда невъзможно. Целта на решенията на Ricoh е да помогне на печатниците да решат тези проблеми като опрости и автоматизира много от стъпките в цифровото производство. Мрежов интерфейс позволява на потребителите да направят предварително задени правила за сортиране на поръчките, което помага за автоматизиране на много от задачите. След това системата групира поръчките, които имат сходни параметри на печат и довършване.

Възможностите на TotalFlow:

  • Лесна интеграция с електронната система за поръчки на печатницата.
  • Лесно добавяне на баркодове и потребителски марки за проследяване на поръчките и управление на довършването.
  • Интегрирана проверка на файлове и електронен монтаж, които намаляват нуждата от човешка намеса, увеличават автоматизацията и се интегрират в съществуващи системи
  • Интуитивни контролни панели за процесите и състоянието на поръчките с предупреждения, дефинирани от потребителя.
  • Автоматично групиране на поръчките с цел минимизиране на времето за реакция и брака.
  • Поддръжка на листовите и ролни системи Ricoh, както и оборудване за печат и книговезане на други производители.

Източник: https://www.ricoh.com/

Текста написа: Мартин Новев