RR Donnelley Announces и Adobe ще предложат съвместни мултиканални маркетингови решения
Tuesday, 22 March 2016

RR Donnelley Announces и Adobe

 

Adobe Marketing Cloud ще бъде интегриран в DSG, платформата за услуги на RR Donnelley. Услугите, поддържани от DSG, включват фотография и видео, творческа и редакторска работа, услуги с цифрови медии и интерактивни действия, електронни издания, автоматизиран маркетинг, базиран на облачни решения, предпечат и репродукции и решения за работен процес. С включването на възможностите на Adobe Marketing Cloud към тази гама решения и услуги DSG ще получи достъп до технология, съдържание и решения за всички комуникационни канали, които отговарят на потребностите на потребителите.

Adobe Marketing Cloud позволява на компаниите да използват големи масиви данни, за да комуникират ефективно с клиентите. Това става чрез персонализирани маркетингови кампании чрез различни устройства и комуникационни канали. Осем решения предлагат на специалистите по маркетинг пълен набор технологии, фокусирани върху анализ, управление на взаимодействието чрез интернет и приложения, тестване и таргетиране, реклама, видео, управление на аудиторията и дирижиране на кампании.

„Нашата сила е в това да разберем бизнеса на клиента си, процесите и начина му на работа. След това използваме опита си и най-добрите практики, за да определим как да подобрим технологиите, да ускорим работата, да увеличим ефективността и потенциално да ускорим маркетинга,“ Dan Knotts, оперативен директор на RR Donnelley.

Източник: http://www.rrdonnelley.com/home.aspx
Текста написа: Мартин Новев