Manroland Sheetfed на drupa 2016
Monday, 18 April 2016

Manroland Sheetfed на drupa 2016

 

Сред водещите технологии, използвани в Roland 700 Evolution, са едновременно зареждане на формите за съкращаване на времето за подготовка, системата Quick Start Plus за значително намаляване на технологичния брак в началото на тиража, конфигурацията Ultima с вградени системи за печат със студено фолио InlineFoiler и InlineCoating за лакиране, LED технология за сушене за съкращаване на времето за изработка и по-екологично производство.

Освен технологични иновации, Manroland Sheetfed ще покаже и гамата си поддържащи решения, разработени на базата на очакванията на печатниците за по-високи производителност, надеждност и предвидимост.

Решения за повишаване на ефективността

  • ProServ 360º Performance – осигурява пълна сигурност на производството, от момента на инвестицията, чрез периодични проверки на машините, поддръжка и анализ на производителността.
  • Портфолиото решения за управление на печатните машини и управление на качеството помагат на печатниците да внедрят производствен процес с високо ниво на автоматизация, чрез продукти за онлайн сътрудничество, обработка на поръчки, решения за автоматизиран контрол на качеството и управление на цветовете.
  • Printcom – е решение, което осигурява стабилен, висококачествен и екологичен печатен процес чрез най- новите сертифицирани компоненти, от редакционното съдържание до предпечата.

Rafael Penuela, изпълнителен директор на Manroland Sheetfed, каза: „Посетителите на щанда ни ще видят ефективността на решенията на Manroland Sheetfed и как те могат да помогнат на печатниците да се справят с много предизвикателства в индустрията в съвременността и бъдещето.“

Източник: пресинформация на Manroland Sheetfed
Текста написа: Мартин Новев