MGI ще представи най-бързата цифрова печатна машина Meteor на Drupa 2016
Monday, 16 May 2016

 

Meteor на Drupa 2016

 

DP1000 е шесто поколение печатна машина MGI Meteor и допълва решенията DP8700 XL+ и DP8700 S+ в гамата високоскоростни мапини за печат върху хартия и синтетични материали. Максималният поддържан формат е 300х1200 мм. Този уникален размер осигурява възможност за производство на изделия като дипляни с краен формат A4 с 4 гънки, банери и други продукти. Поддържаното относително тегло на материалите е между 80 и 450 грама на кв. м. Meteor DP1000 ще бъде показан на шанда на MGI на Drupa 2016.

Производство на опаковки
Способността за печат на материали с тегло до 450 грама ознаава, че Meteor DP1000 може да възроизвежда брилятни цветове на картон за производство на кутии и други опаковки. Това предлага на производителите на опаковки вискокоскоростно решение с възможност за персонализация.

Интеграция на висококоростен печат, облагородяване и довършване
MGI Meteor DP1000 може да бъде интегриран с решението за довършване MGI DF Pro. Комбинацията от Meteor DP1000 и DF Pro произвежда отпечатни и книговезани продукти с едно преминаване. Meteor DP1000 и DF Pro премахват и традиционните допълнители операции които отнемат време и причиняват усложнения, предизвикани от прехвърлянето на продукцията в различни работни среди.

По-висока производителност, по-кратка подготовка
DP1000 и DF Pro може да произвежда разнообразни печатни продукти. Това включва 20 различни довършителни решения за снимки, рекламни материали, бланки и директна поща, които излизат от системата в готов вид. Системата може дори да произвежда сложни опаковки с гънки и продукти с перфорация. Това решение е проектирано за производствени среди с високо натоварване със скорости до 100 страници в минута (включително книговезането) с месечно натоварване до един милион страници.

Източник: mgi-fr.com
Текста написа: Мартин Новев