Дебют за DaVinci Designer на drupa
Tuesday, 31 May 2016

DaVinci Designer

 

DaVinci Designer е интерактивен инструмент за генериране на 3D изображения за преглед и PDF файлове, който поддържа CMYK цветове, различни повърхности, топъл печат и частичен лак. DaVinci Designer позволява на потребителите да създават усъвършенствани дизайни за плоски продукти, опаковки, промоционални материали (чаши, химикалки и др.), текстил и много други. DaVinci Designer е лесен за употреба и генерира триизмерни визуализации на продуктите. Модулът за генериране на визуализации е базиран изцяло на HTML5 и JavaScript.

DaVinci Designer предлага реалистични модели, които потребителите могат да въртят, да оглеждат различните повърхности и да включват и изключват слоеве. DaVinci позволява поставянето на топъл печат и частичен лак на отделни слоеве за по-лесно преглеждане. Модулът за дизайн позволява заключване на всеки параметър на всеки слой с цел запазване на идентичността на марката и дизайна.

DaVinci Designer може с лекото да се вгражда в сайтове и да се конфигурира само с няколко реда код. Възможно е и безпроблемно да се интегрира със съществуващи web-to-print решения.

Източник: https://www.farheap.com/
Текста написа: Мартин Новев