Очаква се приходите от 3D печат да нараснат до 35 милиарда долара през 2020
Wednesday, 17 August 2016

3D печат йода

 

3D принтерите и материали са отговорни за половината от приходите за периода на прогнозата. Очаква се и значителен ръст на софтуерът и свързаните услуги. Прогнозата е приходите от CAD софтуер и печат на части по заявка да нарастват с почти същите темпове като продажбата на машини и материали за петгодишния период. Ръстът в софтуера и чатите по заявка е резултат от бързо развиващото се приложение на 3D печата за производство на прототипи и детайли с високо ниво на персонализация.

Основните индустрии, които се очаква да генерират приходи за 3D печата през 2016 са автомобилния дизайн – бърз печат на прототипи (над 4 милиарда долара), авиационната индустрия и военно-промишления комплекс – основно чрез печат на части (на стойност почти 2,4 милиарда долара). Печата за цели на денталната медицина също се очаква да увеличи приходите си през тази година.

Нововъведенията в производството са водещата сила зад пазара на 3D печат. Предвид засиленото използване на технологията за производство на прототипи и части, не е изненада, че то ще продължи да е водещо в индустрията с 56% от приходите от 3D печат в световен мащаб през 2016.

Здравеопазването и професионалните услуги са втората и третата най-голяма индустрия в прогнозата за периода 2015-2020, а търговията на дребно се очаква да постигне най-голям ръст и да заеме четвъртото място. Междувременно, приходите от 3D за крайни потребители ще нараства с умерени темпове, защото пазарът вече е постигнал зрелост.
International Data Corporation (IDC) е първокласен доставчик на пазарна информация с над 1100 аналитика по целия свят. Компанията е основана през 1964, и е собственост на водещата технологична медия IDG.

Източник: Пресинформация на IDC
Текста написа: Мартин Новев