Нови версии на Krita и Inkscape
Monday, 23 January 2017

Krita (3.1.1)

 

Първият вече има добавена опция за създаване на анимации към GIF, mp4, mkv и ogg видео формати, чрез ffmpeg и редактор на кривите. Решението е напълно съвместимо с OS X (версия 10.9 и по-нови). Направена е промяна и при избора на цветове, като вече е възможна работа с HDR цветове и такива извън sRGB цветовия обхват. Добавен е и филтър за полутонове, и много други подобрения, с които може да се запознете във видеото.При Inkscape 0.92 промените започват с новите възможности. Една от тях е Mesh gradients, с която могат лесно да се създават фото-реалистични рисунки. Друга новост са режемите за чертане и обработка на векторните елементи: Live Path Effects, Spiro live, Bspline, Rougheen и Simplify LPE. Добавени са също функции за интерактивно завъртане на обекти по дъга или окръжност, огледално обръщане и десетки други подобрения. Променена е резолюцията от 90 на 96 dpi, като файлове, правени на стари версии ще бъдат разпознавани и ще се предлага преобразуването им. Може да видите повече във видеото.Текста написа: Антон Даскалов
Източници: krita.org и inkscape.org