Четвъртият drupa Global Trends доклад ще излезе скоро
Thursday, 9 March 2017

drupa Global Trends

Sabine Geldermann, директор на drupa, заяви: „Миналогодишната drupa показа, че глобалната печатна индустрия си е върнала увереността в бъдещето с много нови технологии и приложения, които да вдъхновят както печатниците, така и клиентите им. Този доклад показва, че нивата на увереност се различават между различните региони и пазари, но като цяло печатната индустрия е във възход и ще инвестира сериозно в проспериращо бъдеще.“

Около 850 и над 300 доставчика от всички региони и пазари, които посетиха drupa миналата година са участвали в проучването на Printfuture. „Всички печатници, независимо от пазара или региона, знаят, че ако искат да оцелеят в дългосрочен план, трябва да продължат да се адаптират към промените а пазара и икономическите условия. Това изисква безкомпромисен подход към ефективността и автоматизацията, ученето на нови умения и добавянето на нови услуги,“ добави Sabine Geldermann.

Увереност за 2017 сред печатниците и доставчиците

Глобално, 42% от печатниците описват бизнеса си като „добър“ през 2016, а само 11% го описват като „слаб.“ Според 46%, изгледите за 2017 са дори по-добри.

Разликите между пазарите и регионите, обаче се увеличават. Опаковките отбелязват +39% нетен ръст, а функционалният (индустриален/декоративен) печат бележи +34%, рекламните материали са с +26%, а изданията+23%. Северна Америка отново е най-силният регион с нетна стойност от +49%, следвана от Европа и Австралия/Океания с +33%, Централна/Южна Америка с +29%, Азия +20%, Близкия Изток +19% и Африка с -3%.

Тенденцията към намаляване на цените и спад на маржовете се запазва, като е компенсирана от увеличени приходи и по-пълно използване на мощностите. При конвенционалния печат продължава да се наблюдава съкращаване на тиражите и времето за подготовка и по-голям брой поръчки.

Забележимо прекъсване в ръста на дигиталния печат и по-малко инсталации на Web-to-print системи

В сравнение с други години историческият ръст на цифровия печат е в застой: през 2015, 28% от печатниците докладват приходи от цифров печат над 25%, а през 2016 те са едва 27%. Въпреки това цифровия печат постоянно увеличава ролята си във функционалния печат, където инкджет е доминиращата технология – от 61% през 2014 до 74% през 2016. Дигиталния печат продължава бързия си ръст при рекламните материали – от 37% през 2013 до 50% през 2016. Очакваният ръст на дигиталния печат при опаковките започва, 34% от производителите на опаковки предлагат цифров печат, спрямо 24% през 2014.

Забележим е спада на броя инсталирани Web-to-print системи в световен мащаб от 26% ръст през 2015 до 23% през. Пълният доклад ще бъде издаден след няколко седмици на английски на www.drupa.com (Цената му е 249 евро).

Източник: drupa.com
Текста написа: Мартин Новев