Нова версия на Scribus
Thursday, 10 August 2006

Scribus има приятен и удобен интерфейс и всички възможности на една съвременна DTP, като поддръжка на CMYK, цветоотделяне, ICC color management и възможност за съдаване на PDF. Най важното: БЕЗПЛАТНА.

Тук можете да изтеглите версии за различните операционни системи.

Windows 2000/XP
MacOS X

 Напомням, че заедно с програмата е необходимо и да инсталирате Ghostscript

Източник: Scribus