Функционалният печат – следващата индустриална революция
Thursday, 18 May 2017

Функционалният печат

 

Според някои прогнози пазарът на функционалния печат ще достигне до 13,79 милиарда долара до 2020 година. По този начин това е още една опция за развитие пред доставчиците на печатни услуги, тъй като по същество той е печат, но с използвани различни субстрати и подходи. Например при мастиленоструйния печат вместо пигменти могат да се добавят сребърни или медни частици, чрез които да се изграждат електропроводими пътеки. Друга възможност е замяната на мастилата с лепила, като за този подход могат да се използват пластмаси, керамика или метал.

Функционалният печат е дву- или триизмерен, като към него спадат печатната електроника и RFID. Той може да се използва за производство на безконтактни картови антени, електролуминисцентни лампи, диагностични и терапевтични медицински електроди, печатни проводници, лентикулярни лещи, сензори, соларни клетки, QR и баркодове. По-специфичното е, че той може да бъде, както видим, така и невидим за потребителя.

За печатниците функционалният печат е възможност, тъй като електрониката вече не е ограничена до негъвкави субстрати. Именно възможността за печат на електронни компоненти върху гъвкави субстрати се превръща в нова ниша за печатния сектор. Гъвкавите субстрати могат да се използват за отпечатване на големи, окачени дисплеи. Също така върху тях могат да се отпечатват соларни клетки, а целият продукт да се апликира върху превозно средство и по този начин то да събира енергия за придвижване. Отпечатването на антени също е възможна ниша, чрез функционалния печат.

Доставчиците на печатни услуги би следвало да работят съвместно с новаторите и инженерите, задаващи тенденциите във функционалния печат. Причината за това е, че печатниците са наясно с работния поток, по който печатът преминава от концепция до продукт. Ето защо следва печатниците да участват в този иновационен процес, тъй като в противен случай ще бъдат изместени от други конкурентни сектори. Креативността, заложена при работата на доставчиците на печатни услуги, би довела до иновативни творчески методи за използване на функционалния печат (дори такива, за които още никой не се е сетил). Добавянето на стойност е това, за което постоянно се говори и хората от печатната индустрия трябва да запретнат ръкави и да работят заедно с разработчиците за развитие на тази нова ниша.

Текста написа: Антон Даскалов