5 идеи за оптимизация на предпечатните процеси
Thursday, 18 May 2017

Следващите пет съвета могат да превърнат предпечатния отдел в звено за добавяне на стойност и допълнителна печалба.

Задавайте различни цени за дизайн и предпечат
Не малко печатници падат в капана да определят една цена за тези две различни услуги (графичен дизайн и предпечат). Поправката на файлове или леки корекции върху вече подготвен файл изискват много по-малко време, отколкото генерирането и създаването на изцяло нов дизайн. Важно е тези, които продават да са наясно с тези разлики и да го отразяват в офертите. Много печатници губят от факта, че продават създаването на изцяло нов дизайн на цената на нанасяне на корекции. В крайна сметка по този начин работата на този тип служители остава недооценена.

Увеличете минималната такса за предпечатна подготовка
Само заради това, че за определена задача не е нужно много време не означава, че трябва да бъде извършвана безплатно. Още повече, че немалко клиенти влизат в ролята на самообучаващи се в графичния дизайн и очакват някой след тях да поправя безвъзмездно грешките в тяхната работа. Добавянето на минимална такса за предпечатна работа, гарантира печалба на печатницата в случаите, когато трябва да се провери файл и да се направят леки корекции. Нека не забравяме, че за целта всеки доставчик на тази услуга е заплатил за компютри, софтуер и заплати на персонала. Тези постоянни 5-минути задачи, при увеличаващия се брой единични поръчки, се превръща в часове производствено време за предпечатните оператори, дори и при автоматизацията на процесите в днешно време.

Използвайте плъгини за автоматизация
Плъгините са софтуерен компонент, добавящ специфична функция към вече съществуваща програма. Adobe увеличи многократно производителността на InDesign, като позволи на външни разработчици да създават добавки за автоматизация на работните процеси. Вариантите в тази област са много – от възможност за електронни монтажи на по-прости продукти, до импортиране на PDF файлове в InDesign, позволяващи последващо редактиране. За улеснение Adobe поддържат списък на създадените плъгини за InDesign.

Познавайте услугата, която продавате
Ако предлагате печат с променливи данни е много вероятно да прилагате персонализацията в своите изпращани маркетингови материали. Отговорните служители за продажбите трябва да могат да демонстрират и обясняват ползите от всичко, което печатницата може да предложи. Тук влиза и възможността за създаване на дизайн и подготовка или проверка на файл за печат. Клиентите няма как да знаят за всяка ваша услуга, ако не са чували или не са се докосвали до нея. Ето защо служителите в предпечатния отдел не са единствените, които следва да разбират от предпечат и дизайн.

Направете тези услуги видими във фактурите
Всяка промяна отнема време. Това време може да е само минута, но това не означава, че то не е ценно и не трябва да се таксува. Работещите в предпечатния отдел трябва да усещат, че работата им е оценена и носи печалба. Ето защо този труд следва да се калкулира отделно във фактурите, като по този начин и клиентите ще започнат да разбират, че това не е безплатна услуга, която им се полага по право, само защото са подготвили визитките си в Autocad или Microsoft Word.

Текста написа: Антон Даскалов