Първият Google параметричен шрифт
Tuesday, 11 July 2017

 параметричен шрифт

 

Параметричната технология за шрифтове започва нова ера в дизайна на шрифтове – тя работи с параметрични глифи, които стимулират креативността и използването на нови форми.

„Технологията на Prototypo има безкрайна гама възможности, които далеч надхвърлят основната употреба в интернет. Представете си прозорци на магазин, които се променят в зависимост от движенията на минувачите. Мислете за визуализация на данни, която смесва информация и текст на сайтове с видимост, подобрена за нуждите на хора със зрителни проблеми.

Създаването на интелигентни шрифтове, съвместими с всякакви типове употреба и медии вече е реалност. Параметричната технология за шрифтове ще помогне на разработчиците и дизайнерите да направят революция във взаимодействието с потребителите чрез шрифтове, които използват контекста, промените в околната среда или сензори, за да модифицират изходните си параметри. Параметричните шрифтове са тук, единствената граница е въображението ти,“ коментират Prototypo. 

 

 

Източник: prototypo.io

Написа: Мартин Новев