Поглед в бъдещето: избор на обекти във Photoshop CC
Thursday, 7 December 2017

Select Subject

 

Със Select Subject, създаването на базова селекция става по-бързо от когато и да е до сега. Системата използва интелигентен самообучаващ се алгоритъм, за да прецени кои обекти да селектира. След това можете да рафинирате избраното с други инструменти.

Вижте:


Източник: blogs.adobe.com
Текста написа: Мартин Новев