Редакция на OpenType шрифтове за Mac и Windows с DTL OTMaster 6
Wednesday, 31 January 2018

 

Редакция на OpenType шрифтове

 

DTL OTMaster (OTM) е прецизно приложение за отваряне, редактиране и съхраняване на глифи и таблици на шрифтове в следните формати: TTF (TrueType/OpenType), OTF и TTC (TrueType Collection). Стандартните редактори на шрифтове, като FontLab Studio, Fontographer, TypeTool и DTL FontMaster (FM) използват собствените си вградени формати за данни в процеса на дизайна и генерирането на шрифта. След това бинарните файлове за крайните потребители (TTF, OTF) се компилират, което е последната стъпка на процеса.

OTMaster е инструмент за преглед и настройка на бинарни шрифтове, независимо с помощта на какъв редактор са създадени. OTM предлага графичен интерфейс за редактиране на таблиците и има вграден редактор за глифи, за проверка и редакция на контури, който позволява и ръчно създаване на изцяло нови символи. Приложението има и инструмент за преглед и настройка на кърнинга. GSUB’/‘GPOS’ Viewer позволява визуална настройка на тези OpenType Layout таблици.

DTL OTMaster се предлага за Mac OS X (10.7 Lion и по-нови), Windows (Windows XP and newer) и основните Linux дистрибуции.

Източник: fontlab.com
Текста написа: Мартин Новев