Първа инсталация на AccurioJet KM-1 във Франция
Monday, 12 February 2018

Преди дни беше инсталирана още една машина във Франция. Клиент е печатницата Realisaprint.com.

 Способността да печата върху голямо разнообразие от медии, включително с или без покритие, офсетови, текстурирани, канава и PVC с дебелина от 60 до 600 микрона без предварителна обработка, беше една от причините Realisaprint.com да избере тази производствена машина.

"Това, че сме първата компания във Франция, която купува AccurioJet KM-1, утвърждава нашата репутация на пионери и нашия опит в графичната индустрия. Това ни позволява да предлагаме на нашите клиенти повече възможности в следпечатните процеси.", подчерта Реми Барели, съосновател на Realisaprint.com.

 Тази нова инвестиция се основава на дългогодишното партньорство с Konica Minolta.
Realisaprint.com особено оценява качеството на връзките си със своя доставчик, доверието, експертните познания на екипите и начинът, по който те осигуряват техническа поддръжка. Затова и компанията е инвестирала в четири машини от Konica Minolta, включително и новата MGI JETVARNISH 3DS. 

 

Източник: Коника Минолта България

Снимки: Realisaprint.com