QuarkXPress 2018
Tuesday, 20 March 2018

QuarkXPress 2018

 

Нововъведенията в QuarkXPress 2018 са в пет основни области – типография, печат, цифрови публикации, подобрена работна среда и функции, пожелани от клиентите.

Типография

 • Първокласен контрол на OpenType възможностите – вместо да крие OpenType опциите в голям брой подменюта, OpenType функциите сега са лесни за откриване, употреба и контрол
 • Поддръжка на цветни шрифтове. QuarkXPress 2018 е първото приложение за оформление с пълна поддръжка на Color Fonts. (Пример за това са Emoji иконите за смартфони.) QuarkXPress поддържа Color Fonts в SVG, SBIX и COLR формати и могат да се използват за печат, PDF, и цифрови формати.
 • Подобрено визуализиране на шрифтовете, което да позволи на дизайнерите да правят най-добрите типографски избори. Шрифтовото семейство и достъпните стилове на шрифта (Roman, Bold и др.) сега се показват в две отделни колони и могат да се свържат с бутоните за стиловете в палитрата и с диалогов прозорец.
 • Сричкопренасяне – можете да изберете между пет нива на прцизност на сричкопренасянето – когато е граматически правилно или само на съставни думи. Настройките могат да се прилагат и на отделни абзаци.

Печат

 • Директен импорт на InDesign® IDML. Директно конвертиране в QuarkXPress формат.
 • callas® PDF Print Engine: най-добрата PDF технология на пазара – callas PDF енджина използва PDF библиотеките на Adobe. Това значи PDF, PDF/X и PDF/A, файлове, базирани на най-доброто, което предлага технологията.
 • Тагнати/достъпни PDF файлове. Съвместимостта на PDF файловете за достъп от хора с увреждания често е задължителна. HTML5 е очевиден избор. С новата версия това е възможно.
 • Вграден JavaScript v8: възможност за писане на скриптове и разширения за улесняване на повтарящи се задачи.

Цифрови публикации

 • Създаване на Android приложения: QuarkXPress 2018 добавя към възможността за създаване на приложения за iOS поддръжка за Android, напълно безплатно, от настолната версия на програмата, без допълнителни разходи.
 • Оптимизиран HTML5 експорт - HTML5 публикациите и ePub сега записват повече елементи като чисти HTML5 елементи. Те включват стилове, таблици и много други.
 • Подобрени възможности за преглед.
 • Подобрени възможности за работа с интерактивност на групи елементи.

Потребителски интерфейс

 • Потребителите на Windows получават нов хоризонтален панел с, който позволява достъп до всички атрибути на обекти в QuarkXPress и до типографията без да скрива оформлението.
 • Потребителите на Mac получават нов вертикален панел, който осигурява достъп до всички контроли и свойства на обектите.

Допълнения, изискани от потребителите

 • Конвертиране на цифрови публикации за печат
 • Бележки под линия на повече от една колона
 • Скалиране за печат от 10 до 1000%
 • Огледално обръщане на групи обекти

QuarkXPress 2018

 

Източник: сquark.com
Текста написа: Мартин Новев