Agfa Graphics InkTune и PressTune
Wednesday, 15 August 2018

Agfa Graphics InkTune и PressTune

 

Основната цел на InkTune и PressTune е да намалят производствените разходи. Тези интелигентни инструменти са част от Agfa Graphics’ ECO³ и осигуряват пълен контрол над елементите на печат, от консумацията на мастило до съответствие с ISO, G7 и други стандарти. Те осигуряват препоръки, базирани на данни в реално време, независимо от технологията на печат и производителя на оборудването.

ECO³
InkTune и PressTune са критични елементи от Agfa Graphics ECO³ програмата. В изграждането на решения, базирани на хардуер, софтуер и консумативи, Agfa Graphics се концентрира на екологията, икономията и удобството, за да направи операциите, свързани с предпечата и печата по-ефективни и лесни за управление.

InkTune: намалява разходите и увеличава качеството
InkTune динамично заменя CMY мастилата с черно мастило. Той се интегрира интуитивно в предпечатния процес и може да генерира намаляване на разхода на мастило с до 30%, без да вреди на възпроизвеждането на цветовете. Допълнително, качеството е повишено, защото структурата на розетката изчезва и отклоненията в тоналността стават по-незабележими.

PressTune: интелигентен контрол на печатния процес
PressTune осигурява стабилност, производителност и печат, който отговаря на зададените стандарти. Достигането на желания стандарт за печат става по-бързо чрез динамична настройка на плътността на мастилата и механизъм, базиран на данни в реално време, който отчита промяната на цветовете при съхненето на мастилата. Така времето за подготовка може да намалее с до 40%.

Чрез интелигентни възможности за анализ, приложени към информацията за печата и цвета, PressTune генерира доклади в реално време за различните машини и технологии за печат. Това позволява лесно отчитане на проблеми и оптимизиран график за поддръжка на машините. Приложението позволява и генериране на доклади за качеството на печат.

Източник: agfagraphics.com
Текста написа: Мартин Новев