Тежко финансово лято за Zanders
Wednesday, 26 September 2018

Zanders

 

Всичко това се случва докато върви процес на преструктуриране, в който бе назначено ново ръководство. Работи се над подобрения за ефективността на производството и задържането на ключовите клиенти
.
Сегашният акционер Mutares AG, влиза в компанията през май 2015 година, постигайки 12% ръст на продажбите през първите две години. Постоянно нарастващите цени на суровините обаче водят до негативен финансов резултат. Само за последните 12 месеца разходите за производство са нараснали с 40%. Същевременно в производството на Zanders са наети около 500 служители, осигуряващи годишното производство от около 100 хиляди тона хартия.
Собственикът на контролния пакет акции потвърждава, че бизнес операциите продължават да се изпълняват изцяло, като подкрепа за планираните реорганизации са изявили клиенти, доставчици, ръководство и служители на компанията.

Администраторът по несъстоятелността Marc d’Avoine дава положителна оценка на текущия инвестиционен процес. Според него има напредък в проучвателните разговори със заинтересовани страни, като до края на годината се очакват оптимистични новини. В съдействие с KPMG вече се провеждат мениджърски срещи с финансови и стратегически инвеститори. По неофициални данни за нов инвеститор се спряга американския фонд Bain Capital, който по-рано тази година придоби италианският производител Fedrigoni.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: Прес-съобщение на Zanders