RR Donnelley Университетът на Нови Сад се включиха в работната група Ghent
Tuesday, 16 April 2019

RRdonnelley

 

RRdonnelley
RRD са водещ глобален доставчик на мултиканални услуги за бизнес комуникация и маркетинг. Компанията има над 50000 клиента и 39500 служители в 34 държави. Тя предлага решения на компании с всякакви мащаби, които да подобрят взаимодействието им с клиентите и да направят бизнес процесите по-ефективни. RRD предлага портфолио от услуги,опит и ресурси, с които компаниите да създадат управляват и оптимизират маркетинговите си стратегии и тези за бизнес комуникация.

Университетът на Нови Сад
Департаментът по графично инженерство и дизайн е сред най-новите във Факултета по технически науки на Университета на Нови Сад в Сърбия. Той е основан през 1999 като нов образователен профил и е постигнал забележителни образователни резултати и е генерирал голям интерес с програмите си за обучение. Чрез практически задачи, студентите са обучени да използват модерни устройства и оборудване и да работят спрямо най-новите стандарти. Това им дава адекватна и солидна основа да работят ефективно и независимо за графичната индустрия.

Текста написа: Мартин Новев
Източник: пресинформация на GWG