Пазарното представяне на MBO CoBo-Stack надхвърли очакванията
Sunday, 9 June 2019

MBO CoBo-Stack

 

Производителят на довършителна техника представи новия си продукт – роботът CoBo-Stacк. Той беше приет с въодушевление на събитието, организирано от Baumann Group. Много посетители заявиха, че това е решението, което са търсили от години. MBO продаде дванадесет робота, прие голям брой запитвания и очаква още няколко продажби още при първата поява на изложението.
CoBo-Stack осигурява огромно облекчаване на физическото натоварване на оператора на сгъвачната машина. Роботът вдига сгънатите коли и ги подрежда на палети. Палетите могат да бъдат позиционирани от двете страни на сгъвачната машина, което позволява работа без прекъсване. Докато MBO CoBo-Stack подрежда колите на палета, операторът може да подготви следващия празен палет.

Индикатор свети в различни цветове, които комуникират различни статуси на робота. За някои от тях има и звуков сигнал. Така не се налага операторът да стои директно до сгъвачката, което го освобождава за други задачи.MIS интеграция с MBO Datamanager 4.0
На Baumann Open House, BO CoBo-Stack беше показан заедно с комбинираната сгъвачка K8RS, най-бързата машина в класа си. Машината беше интегрирана с облачната платформа за управление Keyline на Crispy Mountain. Keyline MIS решението контролира всички класически процеси в печатницата – от подготвяне на оферта и книговезки процеси до създаване на фактури.

MBO Datamanager 4.0 изпълнява функцията на „преводач“ на информацията между сгъвачката K8RS MBO и Keyline. Datamanager съхранява информацията и я преобразува в машинен език. Операторът получава достъп до данните директно през интерфейса на сгъвачката. Например, потребителят може да използва данните за автоматична настройка на машината или да провери дали верният палет с хартия е зареден.

По време на работа, данните за броя сгънати листове, брака, времето за подготовка и скоростта на машината се записват и подават на Keyline MIS. Данните в реално време позволяват лесно следене и планиране на поръките.
MBO Datamanager 4.0 може да бъде интегриран с почти всяка MIS и поддържа разнообразни сгъвачни машини. Не се налага те физически да се намират на едно и също място.

MBO продаде K70 на Baumann Open House
Oleksandr Popovych, от украинската компания за печат “Unisoft“, купиMBO K70 с модул за сгъване Z2 и стакер SBAP46. K70 е базов модел на MBO за комбинирани системи за сгъване във формат 3B. Той е осигурява високи нива на прецизност и висока производителност за продукти със сгъване като дипляни, коли и други в средни и големи тиражи. K70 Се предлага в ръчна и автоматина версия.

Източник: mbo-folder.com
Текста написа: Мартин Новев