Нови фотоефекти във Photoshop
Thursday, 13 June 2019

Корекция на изкривяванията на оптиката с LensDoc

 • Премахва различни типове деформации и перспективни изкривявания, характерни за много теле и широкоъгълни обективи;
 • Работи като посочите две линии, които трябва да бъдат прави и поставите водещи точки. Приложението прави останалото;
 • Коригира ъгъла на изображението;
 • Можете да използвате предварително зададени настройки за корекцията или да създадете собствени.

Промяна на перспективата с Perspective
Този плъгин позволява на потребителя да променя сегашната гледна точка или перспектива в снимката към всяка точка в триизмерното пространство.

 • Виртуален фотоапарат в триизмерното пространство;
 • Възможност за уеднаквяване на перспективата в голям брой снимки;
 • Библиотека с предварително дефинирани настройки;
 • Записване на потребителски настройки.

 

Perspective

 

Плъгинът използва навигационен инструмент за виртуалната камера, който позволява контрол чрез различни типове движения, контрол на дълбочината на рязкост и фокуса.

Симулация на ефекти от оптиката със ScatterLight
Lenses
ScatterLight Lenses създава разнообразни ефекти, които симулират резултата от използване на различни типове обективи и настройки при снимане. Те варират от ефект на дефокусиране на фона, характерен за професионалните портретни и пейзажни снимки до по-драматични ефекти като разсейване на светлината и фокусирането ѝ върху най-ярките зони на изображението.

 

ScatterLight Lenses

Реалистични сенки с Shadow

Andromeda Shadow предлага удивително ниво на контрол върху сенките, които генерира. Той използва триизмерна геометрия, за да създаде реалистиччни сенки. Сянката се композира в равнина, след което може да бъде манипулирана в триизмерното пространство. Възможностите за настройка на фотоапарати, източници на светлина и налиието на лесен и експертен режим позволяват постигане на точния търсен ефект.

 • Перспективни сенки, базирани на виртуална камера;
 • Стерео 3-D преглед;
 • Многобройни сенки с четири светлини, които можете да местите;
 • Естествено сливане с околните обекти;
 • Поставяне на сенки в равнини, които могат да се движат;
 • Режим за експерти и аматьори.

 

Shadow

 

Плъгините на Andromeda се продават индивидуално и в различни колекции, поддържат Photoshop cc 2019, Mac и Win.Съчетанието от Perspective, LensDoc и Shadow струва $236.

Източник: andromeda.com
Текста написа: Мартин Новев