Автоматизирана система за отделяне на готова продукция след щанцоване Komori Apressia MB110E
Monday, 1 July 2019

 

Komori Apressia MB110E

 

Моделът Apressia MB110E механизира процеса и позволява едновременна работа с до 200 тиражни листа, което при традиционно ръчно изпълнение би отнело драстично по-продължителен обем от време. Решението скъсява сроковете за изработка, премахвайки ръчния труд и необходимостта от наемане на допълнителни служители в натоварените периоди.

 

Komori Apressia MB110EKomori Apressia MB110E също подпомага процеса за изработка на опаковки за хранителната, козметичната и фармацевтичната индустрия, при които често се налага същите да нямат досег с ръце. Решението може да използва данни от CAD системи за създаване на шаблоните, което ускорява времето за подготовка на формите, чрез които оперира машината.

 

Komori Apressia MB110EТекста написа: Антон Даскалов
Източник: www.komori.com