HP PrintOS Color Beat получи технологична награда InterTech
Friday, 9 August 2019

HP PrintOS Color Beat

 

HP PrintOS Color Beat получи престижна InterTech награда за автоматизиран контрол на цвета, базиран на облачно решение за цифрови преси HP Indigo. PrintOS Color Beat е отличена благодарение на способността си да следи и управлява автоматично отлично цветовъзпроизвеждане на голям брой машини HP Indigo 12000, докато отговаря на строгите стандарти за цветовете на Vistaprint.

HP PrintOS Color Beat аетоматично следи статуса на цветовете на HP Indigo печатните машини с помощта на вградения спектрофотометър. Тази технология е разработена от HP, за да трансформира ръчния процес, който изисква много време в напълно автоматизирани, облачни следене и контрол на цветовете.„Съдиите оцениха, че ефективното използване на модела за разпределяне на файлове и печата им на която и да е машина изисква иновативни технологии като Color Beat,” каза Jim Workman, вицепрезидент на центъра за технологии и изследвания на Асоциацията на печатната индустрия на Америка. „Това ни помага да осигурим постоянно възпроизвеждане на цвета, независимо къде се произвежда продукцията.“

Color Beat е рафиниран чрез сътрудничество между HP Indigo и Vistaprint
„HP PrintOS Color Beat ще помогне на HP и клиентите ни да трансформират печата в по-продуктивна индустрия, която носи по-големи печалби,“ каза Alon Bar-Shany, генерален мениджър, HP Indigo. „През последното десетилетие печатният бизнес стана изключително конкурентен. За да привлекат и запазят клиентите си, компаниите за печат трябва да станат по-ефективни във всички процеси. Един от най-важните процеси е контролът на цвета. Color Beat прави всичко, което офлайн системите за контрол на цвета не могат: автоматично, постоянно и бързо. Поласкани сме от наградата на PIA.”

„Сътрудничеството на Vistaprint с HP Indigo целеше да създаде перфектно решение за автоатичен, повторяем и бърз метод за контрол на цвета,“ каза директорът по качеството на Vistaprint Frank Polanco. „Използването на решенията за автоматизация на HP PrintOS Color Beat за контрол на всички печатни машини е голям пробив за нас. Спестихме безценно време на операторите на машините и се наслаждаваме на предимствата на постоянно и точно измерване на цветовете.“

Ключови предимства на Color Beat:

  • Точни и възпроизводими резултати с малка или никаква зависимост от уменията на оператора.
  • Възможност за конфигуриране и персонализиране на потребителски настройки за цвета на широка гама материали.
  • Ниски експлоатационни разходи, базирани на относително малка месечна такса.
  • Подобряване на общото качество на всички машини: потребителите могат да увеличат честотата на проверката на качеството на цвета от веднъж на смяна до веднъж на всеки час.

Източник: пресинформация на HP
Текста написа: Мартин Новев