Безплатен онлайн калкулатор за разход на лак
Wednesday, 11 September 2019

За правилното изчисляване на количеството лак за тираж е необходимо да се посочат дължина и ширина на повърхността, която ще се отпечатва, тираж, вид на използвания анилоксов вал, както и дали печатът е едностранен или двустранен. За всяка от страните се задава покритието на лака в проценти. 

 

Безплатен онлайн калкулатор за разход на лакВ резултат се визуализира разходът лак в грама на m2, както и необходимото количество в килограми, необходимо в лакиращата секция. С калкулатора може също да се направи изчисление при лакиране с двустепенна хибридна система за създаване на текстуриран матов или гланцов ефект.  

Авторите на онлайн калкулатора отбелязват, че стойностите са приблизителни и са възможни отклонения. Резултатите също така няма да бъдат правилни при лакове, съдържащи пигменти.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.weilburger-graphics.de