Печат с редуцирано количество или без печатарска пудра
Thursday, 30 November 2006