Два нови скрипта.
Wednesday, 7 February 2007

 EPS_Opener е алтернатива на опцията на Индизайн "Edit Original". Предимството на скрипта пред вградената функция е разпознаването на софтуера, който е създал EPS-а. Според това в каква програма е създаден оператора може да избере с какво да го редактира, Adobe Photoshop или Adobe Illustrator. Подробности за него и интерфейс можете да видите тук.  Скрипта е предоставен за безплатно ползване и можете да изтеглите тук.

TransLang позволява бърза смяна от  един в друг на езика в абзацни и символни стилове. За съжаления нямах възможността да го изтествам и нямам повече информация. Предлагам ви да прочетете за него повече тук.

Източник: toolbox.rudtp.ru