Наръчник по предпечатна подготовка
Tuesday, 27 February 2007

"Изданието е предназначено както за всички познаващи компютъра, но нямащи необходимите знания по предпечатна подготовка, така и за по-опитните потребители, които искат да обогатят знанията си: издатели, специалисти по предпечатна подготовка, дизайнери, редактори, автори, учащи и други. В книгата, на достъпен за читателя език, са представени както основните знания свързани с подготовката за печат (избор на шрифтове, набор, цветоотделяне, работа с текст, изображения и таблици, монтаж и др.), така и необходимата допълнителна информация свързана с: видовете печатни технологии, довършителните процеси в полиграфията, приложението на видовете принтери и скенери и други. Поместен е терминологичен речник на основните и на някои не много популярни термини, употребявани в издателско-полиграфическата работа. Като приложение са прикрепени мостри от някои видове хартии, използвани в полиграфията."

Съдържанието и цената на книгата можете да видите тук.

Източник: prepressbg.com