Излезе нова версия на Layer Groups
Monday, 15 October 2007

Ето и по-важните функции на продукта:
- предоставя възможност за групиране на слоеве в папки
- предоставя възможност за маркиране на целия слой с атрибут non printing14 дневната пробна версия на продукта за InDesign CS - CS3 както за Windows, така и за Mac OS X можете да изтеглите от www.dtptools.com/layergroups.

Източник: www.dtptools.com