Плъгинът Layer Comps съхранява състоянието на слоевете в Adobe InDesign
Friday, 19 October 2007

Така с един клик на мишката върху палитрата може да се съхрани текущия вид на видимите слоеве, а след това бързо да се премине към него. Подобни "снимки" може да се създават достатъчно много.Системни изисквания: инсталиран InDesign CS и (Mac|Win).

Източник: dtptools